Nyheter

INFOBREV 2022/2023

INFO- BREV VINTERN 2022/ 2023

 

Hej alla medlemmar! Här kommer en uppdatering av information inför vintern 2022/ 2023.

 

 Snöröjning

Vi har ett avtal med Mats Nordlinder om snöröjning av våra vägar vilket innebär snöröjning av samtliga vägar och vändplaner vid mer än 5 cm snö under perioden 15 oktober – 15 maj, samt röjning av tomtinfarter 3 gånger per säsong enligt av respektive tomtägare uppsatta plogkäppar. Beställning görs minst 4 dagar i förväg till Mats på 070-601 80 82. För extra snöröjning av tomtinfarter betalar du Mats 245kr + moms = 306 kr per gång. Fjällbäckstigen ingår ännu inte i snöröjningsavtalet.

Skidåkning

Nordic Skisystemet med sina över 40 mil preparerade spår har ett spår ovanför vårt området och ett tvärs igenom. All information om skidspåren, hur du hittar aktuell spårinformation och betalar avgifterna för längdåkning hittar du på https://www.funasdalen.se/skidakning/langdskidakning/

Vi vill också understryka att skidspåren är avsedda för skidåkning. Om du måste gå utefter skidspåren gör det ytterst på sidan av skidspåret, aldrig i bredd med någon och inte på själva skidspåret eller på skatingfältet.

Skidspåren, liksom lederna för skoteråkning, cykelåkning och vandring av Funäsfjällens Ledbolag. Vår förening har ett avtal med ledbolaget som reglerar dragningen av skidlederna och cykelleden genom vårt område.

Information om alla typer av leder hittar du numera i appen ”Spår och leder Funäsfjällen” som laddas ner där appar finns. Där finns detaljerad information om alla skidspår liksom en karta med positionsbestämning.

 Skoterkörning

Skoteråkning i hela Västra Härjedalen är reglerad och avgiftsbelagd. För allmän information om skoteråkning i detta område  https://www.funasfjallen.se/vinter/gora/skoter/

Skoterkörning är förbjuden inom vårt område. För att ta sig till och från de avgiftsbelagda skoterlederna finns interna skoterspår, se karta nedan. För att lämna området och ansluta till de allmänna skoterlederna, använd de interna skoterspåren förbi transformatorstationen ner mot riksväg 84. Var försiktig vid passage över 84:an.

Det är absolut förbjudet med nöjesåkning inom området, körning på vägarna, över annans tomt eller körning på de två Nordic Ski-spåren som finns inom området.

 

 

 OBS! Det åligger varje fastighetsägare som hyr eller lånar ut sin fjällstuga att informera om skoterreglerna.

 

Sotning

Regeln är sotning vart tredje år och brandskyddskontroll vart sjätte. Sotaren har koll på fastighetsregistret och hör av sig när det är dags. Här är kontaktuppgifterna till sotaren om du behöver kontakta honom:
Härjedalssotaren AB          https://harjedalssotarn.se/

0684 120 00                       https://harjedalssotarn.se/

 

Tänk på att kontrollera dina brandvarnare och brandsläckare!

 

Sophantering

Samfällighetens privata sopcontainer finns vid infarten och avser endast hushållssopor. Miljötorg för plast, glas, papper och metall finns vid Bygdegården i Tänndalen och återvinningsstationen vid OK/Q8 i Funäsdalen. Återvinningscentral för annat avfall inklusive byggavfall finns i Ljusnedal. För öppettider se: https://fti.se/privatperson/hitta-atervinningsstation

 

Vägar

Inom området råder maximalt 30 km hastighet på alla våra vägar. Mellan 1 april och 15 juni är bruttovikten per fordon begränsad till 4 ton på vägarna.

 

Årsstämman 2023

Årsstämman 2023 är planerad till långfredagen den 7 april kl 16.00 på Fjällmuséet i Funäsdalen. Möteshandlingar skickas ut i god tid dessförinnan.

 

Bredband

Under sommaren och hösten har fibernät för bredband installerats i området. Du som ännu inte tecknat avtal kan göra det med Härjeåns Nät AB, se hemsidan under fliken ”För medlemmar/Bredband”

 

 

Föreningens webbplats

Föreningens hemsida hittar du på https://www.skarvrusatern.se

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen om du har några frågor eller funderingar om föreningen. Skicka e-post till eller kontakta någon av oss direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter på webbplatsen.

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen

 

Lars Johansson(ordförande)

Lena Celin (kassör)

Anders Nilsson(sekreterare)

Ove Hellsén (ledamot)

Susanna Axelsson(ledamot)

 

 

Nya medlemmar/ägarbyte

Fastighet 73:35 Rörosvägen 344, ”Bilmetrostugan”

Mats & Anna Abrahamsson 

Sörskatevägen 46

61275 Hällestad