Nyheter

INBJUDAN TILL ARBETSDAG 2022

Medlemmarna i Skarvrusäterns Samfällighetsförening GA:58 ”Grönområden” välkomnas att delta i årets gemensamma arbetsdag lördagen den 17 september 2022.

 

Samling vid korsningen Sätervägen-Bergstigen-Backstigen kl 09.00.

 

PRIORITERADE OMRÅDEN:

  1. Sydväst om Rundstigen.

           Kontakt: Gunnar Axelsson,

  1. Norr och söder om Bergstigen / Gamla Tänndalsvägen.

          Kontakt: Ove Hellsén,

  1. Sätern och norr om Sätervägen.

          Kontakt: Anders Nilsson

          och Lars Johansson,

  1. Väster om Sätervägen.

          Kontakt: Lena Celin.

Röjning av sly och gallring av björk. Fällning av träd. Större granar kommer att läggas ut på Mats Norlinder.

Ris och sly samlas och eldas. Ved till vägen.

Ta kontakt med respektive områdesansvarig för önskemål gällande gallring och fällning.

 

ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE ARBETE: Uppsättning av plogpinnar.

 

TILL ARBETSDAGEN BEHÖVER VI:

  • Motorsågar
  • Röjsågar
  • Spett (för plogpinnar)

För att minimera risken för personskador, måste den som arbetar med motorsåg och röjsåg använda därtill lämplig utrustning. 

 

Vi vill passa på att påminna om att fällning av träd och gallring på samfälld mark ska ske enligt vår naturvårdsplan.

 

Under förmiddagen blir det fika. Vill du bidra genom att baka eller brygga kaffe,

kontakta: Lena Celin.     Tel: 073-0556237

 

Arbetsdagen avslutas ca kl 14.00 med gemensam lunch som ordnas av och hos familjen Axelsson på Rundstigen.

Tänk på miljön; ta med egen kåsa, tallrik och bestick till kaffet och lunchen.

 

De som deltar på arbetsdagen får en ersättning på 499 kr per fastighet samt 500 kr per fastighet för ersättning av såg.

Ersättningen kommer att dras av på kommande års medlemsfaktura.

För att underlätta planeringen ber vi dig som vill vara med att meddela det till  så snart som möjligt, helst före den 12 september

 

STYRELSEN