Uppdatering om vattenläckorna i VA-anläggningen

 

Som vi tidigare informerat om har vi vattenläckor i vår VA-anläggning och nu har vi lyckats lokalisera ytterligare två av dem. De kommer att åtgärdas inom den närmaste tiden och samtidigt kommer tre avstängningsventiler att bytas ut. Under arbetets gång kommer tyvärr vattnet att vara avstängt periodvis. Vi ber om överseende med det.

Eventuella frågor hänvisas till vår ordförande Leif Holmqvist.

Hälsningar
Styrelsen
Skarvrusäterns Samfällighetsförening