Skoterregler

Skoterregler för Skarvrusäterns Samfällighetsförening

  1. All körning med skoter inom vårt område får bara ske på våra interna skoterspår (se karta nedan). Högsta tillåtna hastighet 20km/tim.
  2. För att lämna området och ansluta till de allmänna skoterlederna, använd de interna skoterspåren förbi transformatorstationen ner mot väg 84. OBS! Var försiktig vid passage över 84:an.
  3. Det är absolut förbjudet med nöjesåkning inom området, körning över annans tomt eller körning på de två Nordic Ski-spåren som finns inom området.
  4. Visa extra hänsyn när du kör på de interna skoterspåren vid fastigheterna Backstigen 1, 2 och 3, Hjortronstigen 15, 17 och 19 samt Sätervägen 34.
  5. OBS! Det åligger varje fastighetsägare som hyr- eller lånar ut sin fjällstuga att informera om skoterreglerna.

Reglerna är till för allas säkerhet och områdets trivsel. Vänligen respektera dem.

För mer information om skoterleder och skoterkörning besök:
http://www.funasfjallen.se/vinter/gora/skoterleder/
https://www.snofed.se/nya-regler/

SAMSUNG