Skarvrusäterns Samfällighetsförenings årsstämma 19 april 2019

Skarvrusäterns Samfällighetsförening kallar medlemmarna till ordinarie årsstämma långfredagen den 19 april 2019 på Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen. Stämman börjar kl 16.00, kaffe serveras från kl 15.30.

Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats via post till alla medlemmar, men finns även här på vår webbplats (på sidorna som kräver inloggning). Där finns även debiteringslängd och en mall för fullmakt till årsstämman.

Vill du ha lösenordet till registreringssidan, mejla info@skarvrusatern.se

Välkomna!

Hälsningar
Styrelsen