Renhållning

Renhållning

  1. Sopcontainern i nedre delen av området är endast är avsedd för hushållsavfall.
  2. Återvinningsstation där du kan lämna tidningar, pappers-, metall-, glas-, och plastförpackningar samt småbatterier finns bl a vid OKQ8 i Funäsdalen.
  3. Återvinningscentral för grovsopor som byggavfall, elektronikavfall och farligt avfall finns i Ljusnedal.
Kommunens renhållningsregler hittar du på herjedalen.se