Om oss

Om oss

I Skarvrusäterns Samfällighetsförening ingår 124 fastigheter och föreningens styrelse utgörs av 5 ordinarie ledamöter.
Årsmötet brukar vara förlagt till påskhelgen.

Medlemsdebiteringen baseras på vilka gemensamhetsanläggningar (GA) fastigheten har del i.

2020

Skarvrusätern:
  •  4.674 kr/bebyggd fastighet
  •  730 kr/tomt (obebyggd)
  •  Området är anslutet till kommunalt VA. Vattenavgifter tillkommer enligt kommunens taxa.
Rörosvägen, Lillsjövägen, Dammvägen:
  • 1.624 kr/bebyggd fastighet
  • 120 kr/tomt (obebyggd)

 

För information om föreningen kontakta:
ordförande Leif Holmqvist, l.holmqvist@telia.com / 070-7230829
sekreterare Susanna Sjögren Axelsson, sussi@styrhytten.com / 070-8644776
kassör Ingemar Westin, i.westin@outlook.com / 0703-263034

 

0S6A1017