Om lupiner

För en tid sedan fick styrelsen ett brev från våra medlemmar Eva Wallstam och Bo Stenson om lupiner. De skriver att lupiner har en negativ inverkan på den naturliga fjällvegetationen. Vi har därför valt att vidarebefordra informationen här på vår blogg.

“Lupiner kan vara vackra. Det är därför många av oss har dem i sina trädgårdar. Men de kan också medföra problem, därför detta papper.

Lupiner är kvävefixerande, dvs de kan genom bakterier i rotsystemet tillgodogöra sig kväve från luften. Det gör att de växer snabbt och de göder också marken omkring sig så att den blir mer näringsrik.

Det betyder, i vårt eget område i fjällen, att den naturliga vegetationen på vägrenarna och på ängarna slås ut därför att de naturliga växterna här trivs bäst på mager mark och klarar inte av att växa i skuggan av lupinerna.

Av detta skäl betraktas lupinen som en invasiv art, en art som hotar de inhemska växterna, sedan den en gång infördes från Kanada. I Nordamerika finns det en balans i naturen genom att lupiner hålls efter av olika insekter – och av grizzlybjörnar, som älskar lupiner. Men i Europa saknas dessa insekter, och det är väl knappast aktuellt att inplantera grizzly, vilket gör att lupinerna hotar den ekologiska balansen här. De sprider sig nu explosionsartat på många håll i Sverige.

Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Dalarna och Jämtland och Svenska Botaniska Föreningens ordförande är några av dem som varnar för lupinerna. Trafikverket har börjat rensa vägkanterna från lupiner.

Som vi alla kan se kring Högsta hållan och längs vägen längre upp i Tänndalen finns det områden som helt domineras av lupiner och där vår inhemska flora med prästkragar, blåklockor, fibblor, midsommarblomster och en och annan orkidée dukat under i konkurrensen.

Har väl lupinen etablerat sig är den nästan omöjlig att bli av med. Fröna sprids lätt med vinden och kan leva i över 50 år i jorden. De är för övrigt giftiga. Det därför viktigt att vi är medvetna om risken att lupinerna sprider sig över hela vårt område och att de som redan har lupiner hos sig inte bidrar till deras ytterligare spridning till andra tomter eller till våra gemensamma ängar.”

Några länkar med mer information:

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/invasiva-arter—frammande-djur-och-vaxter-i-var-natur/Pages/hur-bekampar-man-lupiner.aspx
http://blog.svd.se/tradgard/2013/07/14/varning-for-lupiner/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/varnar-for-frammande-arter
http://www.op.se/allmant/jamtland/sa-ska-lupinen-stoppas
http://fjallportalen.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=483:lupiner&Itemid=500

Hälsningar
Styrelsen / Charlotte Thorell