Nyheter

INBJUDAN TILL ARBETSDAGEN 2023

 

 

Anmäl ditt deltagande på:

https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arbetsdag

 

SAMLING SÄTERVÄGEN/ BACKSTIGEN KL 09.00

Indelning av områden och arbetslag. Prioriterade områden 2023.

 

ARBETSPASS 1

Fällning av träd och slyröjning.

Eldning av ris.

 

ELVAKAFFE HOS familjen OVE HELLSÉN Sätervägen/ Backstigen KL 11.00

Medtag egen kopp/kåsa

 

ARBETSPASS 2

Fällning av träd och slyröjning.

Eldning av ris.

 

LUNCH HOS familjen SUSSI OCH CALLE AXELSSON Rundstigen KL 13.30

Medtag egen tallrik och bestick.

Under lunchen får man gärna anmäla gemensamma ämnen att informellt samtala kring.

 

ARBETSPASS 3(för de som har krafter kvar)

Fällning av träd och slyröjning.

Eldning av ris.

 Arbetsdagens slut omkring klockan 16.00

Prioriterade områden 2023 markerade med gult:

 

 

Ett försök till områdesindelning inför arbetsdagen har gjorts. En ansvarig för respektive område utses.

 

Tillsammans hjälps vi åt att hålla säterlandskapet öppet!

 

Anmäl ditt deltagande på:

 

https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arbetsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är vår nya sopstation igång!

Från 1 juli är vår nya sopstation igång. Den gamla containern är borta och det finns nu en bottentömmande behållare för matavfall och en för restavfall. Papperspåsar till matavfallet och en hållare har delats ut till alla stugor och behövs det fler finns det att hämta vid sopstationen. Här slänger du matavfall och det restavfall som blir över när du sorterat bort förpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas samt metall. Som förr ska det slängas vid återvinningsstationerna i Tänndalen eller Funäsdalen.

 

avfallbroschyr - bostadsrättsförening, samfälligheter maj 2022. pdf.pdf 

 

 

NY SOPSTATION!

Den 1 juli 2023 övergår vi till bottentömmande sopkärl på Skarvrusätern. Ett sopkärl för matavfall och ett sopkärl för restavfall. Detta är etapp ett av två etapper.

Sopkärl för förpackningar(Glas, papper, plats och metall) kommer i etapp två och slängs tills dess på anvisade återvinningsstation.

Matavfallsbehållare och papperspåsar kommer att delas ut till respektive fastighet under sommaren.

Det här får du slänga i matavfall

• Matrester
• Skal från frukt och grönt • Hushållspapper
• Kaffesump (även filter), tepåsar

Det här får du INTE slänga i matavfall

• Plastpåsar, plastförpack- ningar och all annan plast (även där det står att den är biologiskt nedbrytbar)

• Tobak (snus, cigaretter) • Trädgårdsavfall
• Mediciner
• Tuggummi

 

Guide till att samla in matavfall

 Här får du svar på de vanligaste frågorna om matavfall. Hittar du inte svaret på din fråga så är du alltid välkommen att ringa vår Kundservice 010-251 53 15
 

1) Så börjar du

Placera pappershållaren i
matavfallsbehållaren. Det är viktigt att du använder en luftig behållare, som den du har fått.

Ställ gärna matavfallsbehållaren så luftigt som möjligt på lämplig plats i köket. Fäst på vägg, skåplucka eller där det passar dig bäst.

2) Det här är matavfall:

Lägg allt ditt matavfall i papperspåsen. Har du blött matavfall (till exempel soppa, sås, gryta) så ska du låta maten rinna av i slasken innan du lägger det i påsen.

 

Det här får slänga i matavfall

 • Matrester
 • Skal från frukt, grönt, ägg och
  skaldjur
 • Hushållspapper
 • Kaffesump, filter, teblad och tepåsar
 • Mindre ben och puts från kött och fisk
 

Det här får du inte slänga i matavfall

 • Plastpåsar, plastförpackningar och all annan plast (även där det står att den är biologiskt nedbrytbar)
 • Tobak, fimpar och snus
 • Kattsand
 • Stearinljus
 • Mediciner
 • Tuggummi och bullpapper
 • Krukväxter och snittblommor
 

3) Lufta

Låt papperspåsen stå
öppen i behållaren tills du ska slänga den. Det är viktigt att
ventilera så att så mycket fukt som möjligt försvinner.
Dessutom försvinner dålig lukt.

Fyll inte påsen till brädden innan du slänger den.

 
 
 

Så undviker du lukt

 
 • Byt påse ofta även om den inte är full – minst var tredje dag.
 • Skölj räkskal och lägg i hushållspapper innan du lägger skalet i påsen.
 • Lägg fiskrens och räkskal i frysen och släng det i samband med tömning av kärlet.
 • Ställ kärlet på en skuggig plats och gärna utomhus istället för i ett avfallsrum/skåp, så att det ventileras ordentligt.
 • Tvätta kärlet invändigt efter tömning. Skölj ordentligt med vatten och skura med borste. Inga rengöringsmedel behövs. Häll gärna några droppar ättika i kärlet efteråt. Det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta. Du kan även strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna i kärlet och i botten. Flugorna trivs inte i varken sur eller basisk miljö.

https://www.vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/matavfallsinsamling

https://www.vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/matavfallsinsamling/guide-till-att-samla-in-matavfall

 
 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2023

Skarvrusäterns Samfällighetsförening

kallar medlemmarna till ordinarie årsstämma den 7 april 2023 på Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen.

https://www.fjallmuseet.se/fjallmuseet/besok-oss/hitta-till-fjallmuseet.html

Stämman börjar kl 15.00, kaffe med bulle serveras från kl 14.30. ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Föreningsstämmans öppnande

 2. Val av ordförande för stämman

 3. Val av sekreterare för stämman

 4. Val av två justeringsmän

 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd

 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

 7. Revisorernas berättelse

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

 10. Ersättning till styrelse och revisorer

 11. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd för:

  • -  GA:57 Vägar och parkeringsplatser

  • -  GA:58-59 Grönområde och Vatten- och avlopps ledningssystem

  • -  GA:146 Sophantering

 12. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år.

 13. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år.

 14. Val av 2 revisorer för 2 år.

 15. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år.

 16. Val av valberedning för 1 år.

 17. Datum för arbetsdag 16 september 2023.

 18. Övriga frågor(ej beslut).

 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt(inom

  14 dagar).

Som markägare erhåller Skarvrusäterns Samfällighetsförening två säsongskort för Nordic Ski. Detta som gäller för vintersäsongen 2023/2024 kommer att lottas ut bland de närvarande på årsmötet.

Logga in på https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arsstamma för att läsa handlingarna till årsmötet (kräver inloggning).

Vänligen bekräfta här att du har mottagit kallelsen (kräver inloggning).