Nyheter

Debiteringslängd för 2024

Nu finns förslag till debiteringslängd på hemsidan under fliken För medlemmar - Årstämma - 2024

Glöm inte att svara att du fått kallelsen till årsmötet!

 Klicka på länken: 

Vänligen bekräfta här att du har mottagit kallelsen (kräver inloggning).

 

 

SKARVRUSÄTERNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

kallar medlemmarna till ordinarie årsstämma den 29 mars 2024 i AULA CAPELLA

i Fjällnäs.

 

Vägbeskrivning: Aula Capella Fjällnäs

 

Stämman börjar kl 16.30. Kaffe serveras från kl 16.00

 

 

 

 

Logga in på: 

https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arsstamma för att läsa handlingarna till årsmötet

(kräver inloggning). 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 10. Ersättning till styrelse och revisorer
 11. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för:
  • GA:57 Vägar och parkeringsplatser
  • GA:58–59 Grönområde och Vatten- och avloppsledningssystem
  • GA:146 Sophantering
 12. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år.
 13. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år.
 14. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för 2 år.
 15. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år.
 16. Val av valberedning för 1 år.
 17. Datum för Arbetsdagen. Förslagsvis lördagen den 14 september 2024.
 18. Övriga frågor (ej beslut).
 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt (inom 14 dagar).

 

Logga in på https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arsstamma för att läsa handlingarna till årsmötet (kräver inloggning).

Nytt Forum på hemsidan

Hej!

Nu har vi ett nytt forum på hemsidan där man kan annonsera om man vill hyra ut eller hyra stuga. 

Det finns också ett forum för att sälja och köpa, t ex verktyg eller möbler!

 

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024

Vänligen bekräfta här att du har mottagit kallelsen (kräver inloggning).

 

SKARVRUSÄTERNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

kallar medlemmarna till ordinarie årsstämma den 29 mars 2024 i AULA CAPELLA

i Fjällnäs.

 

Vägbeskrivning: Aula Capella Fjällnäs

 

Stämman börjar kl 16.30. Kaffe serveras från kl 16.00

 

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 10. Ersättning till styrelse och revisorer
 11. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för:
  • GA:57 Vägar och parkeringsplatser
  • GA:58–59 Grönområde och Vatten- och avloppsledningssystem
  • GA:146 Sophantering
 12. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år.
 13. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år.
 14. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för 2 år.
 15. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år.
 16. Val av valberedning för 1 år.
 17. Datum för Förslagsvis lördagen den 14 september 2024.
 18. Övriga frågor (ej beslut).
 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt (inom 14 dagar).

 

Logga in på https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arsstamma för att läsa handlingarna till årsmötet (kräver inloggning).

 

 

 

KOM IHÅG ATT SOPSORTERA!

Sophantering Skarvrusätern

Vid infarten till vårt område finns kärl för att slänga matavfall och restavfall. Påsar för matavfall skall vara i

papper, och nya finns att hämta vid sopstationen. För att undvika att våra kärl blir fulla så skall all

återvinning lämnas på återvinningsstationer som finns på tre platser i närområdet, se karta nedan. Där lämnas:

- Papper

- Plast

- Metall

- Glas

Återvinningscentral för annat avfall inklusive byggavfall finns i Ljusnedal (sök på ”ÅVC Funäsdalen” för mer info).

Det här får slänga i matavfall

 • Matrester
 • Skal från frukt, grönt, ägg och
  skaldjur
 • Hushållspapper
 • Kaffesump, filter, teblad och tepåsar
 • Mindre ben och puts från kött och fisk
 

Det här får du inte slänga i matavfall

 • Plastpåsar, plastförpackningar och all annan plast (även där det står att den är biologiskt nedbrytbar)
 • Tobak, fimpar och snus
 • Kattsand
 • Stearinljus
 • Mediciner
 • Tuggummi och bullpapper
 • Krukväxter och snittblommor
 
 
Restavfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning.
Det är alltså det som blir kvar när du har sorterat ut farligt avfall, elektronikavfall, läkemedel, matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.
 
 
Vad kan jag lägga i restavfallet?
 • blöjor, bindor, tamponger, kondomer,
 • dammtussar, dammsugarpåsar,
 • fönsterkuvert, klistermärken,
 • grillpinnar, ätpinnar,
 • kattsand, djurströ,
 • pennor, trasiga leksaker som inte är batteridrivna,
 • tops, bomullsrondeller, tandborstar, hår från hårborstar,