Nyheter

NU FINNS STÄMMOPROTOKOLLET 2024 TILLGÄNGLIGT PÅ HEMSIDAN

 Logga in på hemsidan. Nu finns stämmoprotokollet tillgängligt under För medlemmar  under fliken Årstämma.