Nyheter

Begränsad parkeringsmöjlighet

Försök om möjligt att samåka med grannarna till årstämman. Då Fjällnäs är fullbelagt under påsken kan det vara trångt på parkeringen.

Papperskopior av årsmöteshandlingarna kommer inte att finnas på stämman. Vill du ha det skriver du ut själv från hemsidan.