Nyheter

INBJUDAN TILL ARBETSDAGEN 2023

 

 

Anmäl ditt deltagande på:

https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arbetsdag

 

SAMLING SÄTERVÄGEN/ BACKSTIGEN KL 09.00

Indelning av områden och arbetslag. Prioriterade områden 2023.

 

ARBETSPASS 1

Fällning av träd och slyröjning.

Eldning av ris.

 

ELVAKAFFE HOS familjen OVE HELLSÉN Sätervägen/ Backstigen KL 11.00

Medtag egen kopp/kåsa

 

ARBETSPASS 2

Fällning av träd och slyröjning.

Eldning av ris.

 

LUNCH HOS familjen SUSSI OCH CALLE AXELSSON Rundstigen KL 13.30

Medtag egen tallrik och bestick.

Under lunchen får man gärna anmäla gemensamma ämnen att informellt samtala kring.

 

ARBETSPASS 3(för de som har krafter kvar)

Fällning av träd och slyröjning.

Eldning av ris.

 Arbetsdagens slut omkring klockan 16.00

Prioriterade områden 2023 markerade med gult:

 

 

Ett försök till områdesindelning inför arbetsdagen har gjorts. En ansvarig för respektive område utses.

 

Tillsammans hjälps vi åt att hålla säterlandskapet öppet!

 

Anmäl ditt deltagande på:

 

https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arbetsdag