Stämman flyttas från Långfredagen till 12 september

Med tanke på den pågående Coronakrisen och risken för smittspridning, har styrelsen följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gjort en riskbedömning inför den planerade årsstämman på Långfredagen. Vi har även varit i kontakt med REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) för att få råd och har därefter fattat beslutet att vi under rådande omständigheter inte vill samla våra medlemmar till en årsstämma på Långfredagen, utan flyttar fram den till 12 september då vi planerar att ha vår arbetsdag.

Kallelse med årsmöteshandlingar har skickats till alla medlemmar via e-post eller post.

Årsmöteshandlingarna ligger också på sidorna för medlemmar under Dokument.

Skarvrusäterns Samfällighetsförening
Styrelsen/Charlotte Thorell