En liten fjäril som kan åstadkomma mycket

Om du undrar varför löven på många fjällbjörkar i år är ovanligt förstörda och ibland att hela träd står utan löv, så är svaret ett enda; fjällbjörkmätaren har varit framme.

Den oansenliga lilla fjärilen fjällbjörkmätaren (Epirrita autumnata) flyger bara under några veckor på sensommaren och lägger sedan sina ägg i augusti-september. De placeras helst på fjällbjörkens stammar och grenar gärna på gamla stammar med mycket lavar.

Äggen kläcks på försommaren nästa år, ungefär samtidigt som fjällbjörkens blad slår ut. De nyutslagna bladen med hög proteinhalt är larvernas favoritföda och de äter av dem så mycket de orkar i någon månad. I början av juli lämnar larverna det som är kvar av lövverket för att förpuppa sig på marken. Efter en dryg månad som puppa kläcks fjärilarna och livscykeln är fullbordad.

Lyckligtvis får larverna inte alltid härja alldeles fritt. Fjällbjörkbladen kanske inte räcker till för att föda alla larver utan en del svälter ihjäl. De kan också angripas av så kallade parasitoider, som är andra insekter som lägger sina ägg på fjällbjörkmätarlarverna och använder dem som sitt eget matförråd. Äggen är också känsliga för kyla, närmare bestämt dör de vid minus 36 grader C. Dessutom är flerstammiga fjällbjörkar, som dominerar i den högre liggande hedbjörkskogen, mer motståndskraftiga än de enstammiga björkarna längre ned.

Antalet fjällbjörkmätare växlar starkt mellan åren med i genomsnitt en topp vart nionde år.

Oftast lyckas bara larverna sätta i sig en del av björklöven, kanske mindre än tio procent och björkarna återhämtar sig då snabbt. Men om mätarlarverna orsaker en fullständig avlövning så kan många av björkarna dö.

Vissa forskare anser att fjällbjörkmätarens angrepp är en viktig förutsättning för att björkarna ska skjuta nya skott, på samma sätt som skogsbränder i barrskogar på sikt leder till föryngring. Så även om det ser trist ut just nu är det inte säkert att vi ska sörja över att fjällbjörkarnas blad tycks bli särskilt angripna i år i vår del av fjällvärlden.

 

Bo Stenson
2018-06-06