Destination Funäsfjällen beviljade projektmedel om ca 35,6 miljoner för…

Pressmeddelande 2018-06-12

Destination Funäsfjällen AB har beviljats projektmedel om sammanlagt cirka 35,6 miljoner kronor för att dra igång ett av Nordens största investeringsprojekt i utvecklandet av hållbara och kvalitativa ledsystem. Syftet med projektet är att öka ledernas hållbarhet och kvalitet för att kunna ta emot fler besökare och samtidigt minska belastningen på naturenProjektet kommer att stärka företagarnas och områdets konkurrenskraft och tillåta fler att i framtiden ta del av fjällmiljön i Funäsfjällen.

”Det här är inte bara en god nyhet för Funäsfjällen utan för alla aktörer i Sverige som håller på med leder. Vi vet att underhåll, drift och utveckling av ledsystem är områden som många destinationer har stora problem med. Nu har vi chans att arbeta vidare med utvecklandet intäkts- och driftsystem som kan skapa mer hållbara produkter i framtiden”, säger Petter Eurenius, Projektledare.

I projektet ingår sex olika ledsystem; skoter-, längd-, vandring-, cykel-, rid- och paddelleder. Arbetet kommer att fokusera på ledernas hållbarhet där leder förstärks eller flyttas från känsliga naturtyper. Broar kommer att byggas och en organisation för underhåll- och drift för samtliga ledsystem kommer att skapas. Kvalitetsdelen består av ett mer homogent och säkrare ledsystem med gemensam skyltning och digital information. En del i projektet kommer också att arbeta med utveckling av produkter och tjänster kring ledsystemet.

Projektet har engagerat ett 40-tal personer som på ideell och annan bas arbetat med förstudien och projektansökningen i över ett år. ”Vi har arbetat med ett hållbarhetsperspektiv på 60 år i utvecklandet av projektet. Våra barn och barnbarn ska kunna leva och njuta av naturen på samma sätt som vi gör idag.” – Marie Klockervold, företagare i Funäsfjällen och ideellt engagerad i projektet.

Jonas Kojan, avgående VD på Destination Funäsfjällen, har initierat den förstudie som projektet bygger på.
”Vi är otroligt glada att vi fått möjligheten att skapa en multiarena som kan konkurrera internationellt och att vi har lyckats tydliggöra behovet av satsningar på ledprodukter där Sverige som resmål har stora möjligheter att öka andelen internationella gäster.”

Projekt Affärsdrivande Multiarena – Hållbar samverkan för internationell konkurrenskraft, drivs fram till 31/12 2020 med stöd från Tillväxtverket Mellersta Norrland, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtland, Härjedalens Kommun och lokala företag. Projektet syftar till att stärka ledernas hållbarhet och kvalitet i syfte att i framtiden kunna ta emot fler besökare samtidigt som slitaget på naturen minskar. Företagens möjligheter att skapa produkter och tjänster kring ledsystemen ska också ökas.

Kontakt

Petter Eurenius, Projektledare, petter@funasfjallen.se