Bredband

                                     Bredband i Skarvrusätern?

 

På årsmötet i Skarvrusäterns SFF den 30 mars 2018, fick vi info om, att Härjeån vill gräva ned el-kabel genom vårt område och då också kunna lägga ned rör för fiber. Ytterligare 27 tomter inom området kommer att bebyggas i framtiden och får då automatiskt fiberrör nedlagda tillsammans med elkabeldragning. Om vi andra 57 tomter inom området skulle vara intresserade, att också få tillgång till detta, är det bra tid nu att diskutera det.

Visserligen har Härjeån redan fått klartecken från styrelsen, att gräva ned el-kabel och betalat 19 400kr för det, men de är säkert intresserade av fler kunder på sitt bredband. Vi har då möjlighet att förhandla oss till ett bra pris.

 

Anmäl ditt intresse till ordförande Leif Holmqvist, så att vi kan få mesta möjliga info om anslutningskostnader, villkor och möjligheter.

 

Vår bedömning är att fastigheterna får ett högre attraktionsvärde vid eventuell försäljning.

 

Mer information om breddband via fiber finns på  Härjeåns hemsida.

http://www.harjeans.se/10731.fibernat.html

 

 

Gunnar Skarin