Årsstämman hålls som planerat 2020-09-12, men arbetsdagen är inställd

Med tanke på rådande omständigheter har styrelsen beslutat att ställa in årets arbetsdag.

Årsstämman som sköts upp från Långfredagen hålls som planerat den 12/9, men platsen är ändrad till Skarvrusätern, Backstigen 2 (utomhus). Mer info kommer via mail (eller brev till de medlemmar som vi inte har e-postadress till).

Hälsningar
Styrelsen