Skarvuets Högfjällshotell

Årsstämma långfredagen den 30 mars 2018 kl 16:00

Skarvrusäterns Samfällighetsförening har föreningsstämma långfredagen den 30 mars på Skarvruets Högfjällshotell.

Skarvuets Högfjällshotell

Kaffe serveras från kl 15:30, stämman börjar kl 16:00.

Kallelse med årsmöteshandlingar kommer att skickas till alla medlemmar via e-post eller brev. Debiteringslängden kommer att finnas tillgänglig på hemsidans medlemssidor (kräver inloggning).

Hälsningar

Styrelsen