• skarvrus
  • 12 september, 2015

Skoterregler

Reglerna är till för allas säkerhet och områdets trivsel. Respektera dem.
  1. All körning med skoter inom vårt område får bara ske på våra interna skoterspår (se karta nedan). Högsta tillåtna hastighet 20km/tim.
  2. Endast skoterspåret norrut får användas för att lämna området och ansluta till den officiella skoterleden på fjället.
  3. Det är absolut förbjudet med nöjesåkning inom området, körning över annans tomt eller körning på de två Nordic Ski spåren som finns inom området. Förbudet gäller även all körning utanför anslutningsspåret norrut till den officiella skoterleden.
  4. Föreningen har slutit avtal med berörda markägare och fått godkännande av kommunen så att våra medlemmar via denna led (se kartans pil norrut nedan) har tillåtelse att åka till närmaste officiella skoterled som går på fjället. För att tillståndet ska behållas måste detta respekteras.
  5. Tag särskild hänsyn när du kör vid de närbelägna tomterna Backstigen 1, 2 och 3, Hjortronstigen 15 och 17 samt Sätervägen 34.
  6. OBS! Det åligger varje husägare som hyr- eller lånar ut sin fjällstuga att informera om vilka regler som gäller.

För mer information om skoterleder och skoterkörning i Funäsfjällen besök http://www.funasfjallen.se/vinter/gora/skoterleder/

SAMSUNG

Microsoft Word - Skoterregler Leif

Loading...