• skarvrus
  • 12 september, 2015

Renhållning

  1. Sopcontainer (se markering "Sop" på kartan ). Observera att den endast är avsedd för hushållsavfall.
  2. Återvinningsstation där du kan lämna tidningar, pappers-, metall-, glas-, och plastförpackningar samt småbatterier finns bl a vid OKQ8 i Funäsdalen.
  3. Återvinningscentral för grovsopor som byggavfall, elektronikavfall och farligt avfall finns i Ljusnedal.
 
Kommunens renhållningsregler hittar du på herjedalen.se

Skarvruet_Ren

 

Loading...