Protokoll från årsstämman 2020-09-12

Lördagen den 12 september höll Skarvrusäterns Samfällighetsförening sin uppskjutna årsstämma. Protokollet från stämman ligger på sidorna för medlemmar (under Dokument). För dessa sidor krävs inloggning. Kontakta styrelsen på info@skarvrusatern.se för inloggningsuppgifter.

Styrelsen

Leave a Reply

  • Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading...