• skarvrus
  • 12 september, 2015

 

Om oss

Skarvrusäterns Samfällighetsförening har ca 145 medlemmar och en styrelse med 5 ordinarie ledamöter.
Årsmötet brukar vara förlagt till påskhelgen.

Medlemsdebiteringen baseras på vilka gemensamhetsanläggningar, GA, fastigheten har del i.

2018

Skarvrusätern:
  •  4.267 kr/bebyggd fastighet
  •  657 kr/tomt (obebyggd)
  •  Området är anslutet till kommunalt VA. Vattenavgifter tillkommer enligt kommunens taxa.
 
Rörosvägen, Lillsjövägen, Dammvägen:
  • 1.388 kr/bebyggd fastighet
  • 81 kr/tomt (obebyggd)

 

För information om föreningen kontakta: 
ordförande Leif Holmqvist, l.holmqvist@telia.com/070-7230829
sekreterare Charlotte Thorell, charlotte_thorell@hotmail.com/0760-219971
kassör Ingemar Westin, i.westin@outlook.com/0703-263034.

 

 

0S6A1017

Loading...