För medlemmar: GDPR – Dataskyddsförordningen

GDPR – Dataskyddsförordningen

Denna nya förordning som ersätter personuppgiftslagen (PUL) träder i kraft 25 maj 2018. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av personuppgifter. Som förening är vi personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi samlar in om våra medlemmar. Det är styrelsen som ansvarar för att förordningen följs.

För att ha med uppgifter om medlemmarnas mobilnummer och e-postadresser i medlemsregistret (som bl a används för att skicka information via infobrev och kallelse till årsstämma) krävs samtycke. Fyll därför gärna i formuläret för Samtyckeshämtning och skicka det till styrelsen via info@skarvrusatern.se eller post till:

Charlotte Thorell
Lundagatan 44A, lgh 1208
117 27 Stockholm

Hälsningar
Styrelsen

Leave a Reply

  • Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading...