Skarvuets Högfjällshotell

Årsstämma långfredagen den 30 mars 2018 kl 16:00

Skarvrusäterns Samfällighetsförening har föreningsstämma långfredagen den 30 mars på Skarvruets Högfjällshotell.

Skarvuets Högfjällshotell

Kaffe serveras från kl 15:30, stämman börjar kl 16:00.

Kallelse med årsmöteshandlingar kommer att skickas till alla medlemmar via e-post eller brev. Debiteringslängden kommer att finnas tillgänglig på hemsidans medlemssidor (kräver inloggning).

Hälsningar

Styrelsen

Leave a Reply

  • Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading...